Γ. ΤΣΙΡΙΚΟΣ ΙΜΕ ΕΠΕ

1965:  Ο Γρηγόριος Τσιρίκος δραστηριοποιείται στο χώρο της μεταφοράς και της διανομής εμπορευμάτων.

1979:  Ιδρύεται  η ατομική εταιρεία μεταφορών  Γρ. Τσιρίκος  με έδρα την Αθήνα.

1989:  Ιδρύεται  η  'Γ. Τσιρίκος ΙΜΕ ΕΠΕ'  με έδρα την Αθήνα, ενώ το 1991 ξεκίνησε μεταφορές προς τα Δωδεκάνησα.

Σήμερα η εταιρεία διαθέτει 15 τράκτορες, 80 τρέιλερ, 8 Κλαρκ και 3 φορτηγάκια διανομής.

 

Ισολογισμοί:

Ισολογισμός 2017

 

ΑΦΟΙ ΤΣΙΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

2000:  Ιδρύεται η εταιρεία με έδρα τη Ρόδο, και αντικείμενο δραστηριότητας τις Αποθηκεύσεις και Διανομές εμπορευμάτων πελατείας. 

2001:  Η εταιρεία αποκτά ιδιόκτητες εγκαταστάσεις εκτάσεως 10.000τμ στην περιοχή Ασγούρου Ρόδου, εκ των οποίων 1.000τμ ξηρού φορτίου και 1.000τμ ψυγεία.

Ισολογισμοί:

Ισολογισμός 2017

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΣΙΡΙΚΟΥ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ

2010:  Ιδρύεται η εταιρεία, ως αρχή για την μετάβαση στο νέο τύπο Μεταφορικών Εταιρειών.

2012:  Η Εταιρεία μισθώνει αποθήκες στον Ασπρόπυργο Αττικής, με ψυκτικούς θαλάμους, και με δυνατότητα ανεξάρτητης αποθήκευσης  ανά είδος φορτίου (ξηρού, συντήρησης, κατάψυξης).

Ισολογισμοί:

Ισολογισμός 2017