ΑΦΟΙ ΤΣΙΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

2000:  Ιδρύεται η εταιρεία με έδρα τη Ρόδο, και αντικείμενο δραστηριότητας τις Αποθηκεύσεις και Διανομές εμπορευμάτων πελατείας. 

2001:  Η εταιρεία αποκτά ιδιόκτητες εγκαταστάσεις εκτάσεως 10.000τμ στην περιοχή Ασγούρου Ρόδου, εκ των οποίων 1.000τμ ξηρού φορτίου και 1.000τμ ψυγεία.

Ισολογισμοί:

Ισολογισμός 2017