κοινωνική ευθύνη

προγράμματα ανακύκλωσης

on Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2012. Posted in κοινωνική ευθύνη

προγράμματα ανακύκλωσης

Η εταιρεία συμμετέχει ενεργά σε προγράμματα Ανακύκλωσης.

Τον μήνα Σεπτέμβριο πραγματοποιήθηκαν από την Ρόδο προς την Αθήνα συνολικά 21 αποστολές υλικών προς ανακύκλωση.